dilluns, 11 de juny del 2012

Per què als homes els interessa la igualtat? (tertúlia)

...Perquè els temps estan canviant...Aquest era et títol de la cancó de Bob Dylan que a molts i moltes ens va fer pensar, rebelar-nos, i projectar que una altra societat era i és possible.

La igualtat, també té projecció masculina?

Ja fa dies que dones reporteres anem parlant d´aquest tema.

Varem fer la darrera infu-xerrada, fent-nos la pregunta.


“Per què als homes els interessa la igualtat?. Vam continuar parlant- ne al nostre programa de seccions. I avui a la tertúlia, converserem amb altres persones, per seguir aprofundint-hi .

Les avantatges de compartir la vida familiar, la criança dels fills,compartir la cura, extendre-ho a les feines de la llar són els exemples que se´ns acudeixen quan parlem d´igualtat entre homes i dones en els nuclis familiars.

Hi ha però també d´altres àmbits que cal anar introduint variacions perquè aquesta igualtat sigui real, Estem pensant amb l´educació, en la feina, en els diferents nivells de la societat en que hem de compartir les persones.

El fet és que la realitat és dura, hi ha molt de discursos elaborats cap a la igualtat però les trabes, no paren per interessos econòmics? Per mentalitats tancades? Per algunes dones que els hi sembla que renuncien a “seu paper”?

Però, continuar discriminant al homes en la cura i l´educació dels fills i filles, no només perjudica a les dones en les seves condicions laborals, sinó que mantenen als pares allunyats dels seus fills els primers anys de la vida.

Podeu escoltar el programa sencer:

dilluns, 4 de juny del 2012

Per què als homes els interessa la igualtat?

 
La visió del món i de la cultura, ha estat sempre una visió androcèntrica, és a dir des del punt de vista masculí.

La transmisió del Patriarcat, és aquest sistema polític, jurídic en el qual els fills formen part del del grup al que pertany el pare i en pren el nom, els drets i el poder  i es transmeten  al descendent més immediat, i directe en la línea masculina

El món es defineix en masculí i l´home s´atribueix la representació de la humanitat, així doncs l´androcentrisme considera l´home el centre del món. El món ha estat i segueix dominat pels homes i han estat ells, els que han escrit la història i  han decidit com s´havia d´escriure.

Les dones estem tant acostumades que ens ensenyin a pensar, llegir comprendre el món que ens envolta, dins d´un marc referencial masculí que mirem la societat a través dels ulls dels homes.I es que l´androcentrisme cultural que hem estat sotmeses és un dels factors més corrosius del patriarcat.

Hem de trencar aquest motlles.hem d´obrir la mirada i la ment.

Les dones no tenim referents politics, filosòfics, ni artístics. A vegades perquè la societat del moment  no ha permés que existissin, i d´altres  perque les excepcions varen ser silenciades i apartades del món públic, per tal d´assegurar l´estabilitat d´aquest model desigual de relacions entre homes i dones.

Hem d´exigir més corresponsabilitat. Les dones continuem sent quasi en exclusiva les responsables i encarregades directes de la cura dels fills i de les filles així com  del treball domèstic, la qual cosa ens impedeix un accés al treball, en igualtat de condicions que els homes.

Cal que la corresponsabilitat  en la criança i l´educació dels nostres fills i filles sigui igual, perque les empreses tinguin les mateixes obligacions amb nosaltres que amb el homes.

S´ha començat a fer algun pas en aquest sentit.Veiem que hi ha homes que s´organitzen i treballen per la igualtat, sumant-se a les reivindicacions feministes, un exemple n'és “els homes igualitaris”, han creat una associació, per treballar per la igualtat, o bé altres homes que lluiten per la custodia compartida en casos de separació matrimonial, però són petites espurnes en aquest gran marmagne.

 Hi ha però un primer pas , i es reconèixer  l´existència de l´ordre patriarcal, per tant  que sigui abolit , perque un cop reconeguda la seva existència, la seva desligitimació ens permeti avançar cap un món més just i igualitari tant pel homes com per les dones

Aquesta és una consciencia que hem de pendre tant el homes com les dones, cadascú des de la nostra posició però treballant per la igualtat, segur que totes i tots hi guanyarem.

Pili G.


Podeu escoltar el programa sencer: