dijous, 27 de desembre del 2012

El paper de les associacions i grups de dones en l'acollida de les dones immigrants
Sens dubte les dones juguen un paper important en el procés d’immigració. Algunes d’elles venen per voluntat pròpia, però aquestes són poques. Les raons econòmiques acostuma ser el factor més important. Hem de tenir en compte alguns elements, que són rellevants en aquests procés. El procés migratori de cada persona (reagrupament, etc), el fet de tenir o no tenir familiars dependents en el país d’origen, el canvi productiu en la nostra societat que ha deixat un buit en les tasques de la cura, però també la formació i el paper que juguen les xarxes socials en cada cas.
La setmana passada, en el programa “Amb veu de Dona” varem poder escoltar el testimoni en directe de dones de diferents nacionalitats, que ens explicaven quines eren les raons de la seva migració, però també explicaven la seva integració en el país, en aquests cas en la nostra ciutat , lloc d’acollida.
 És per això que avui voldríem parlar d’aquestes xarxes social que dèiem, quin paper hi juga aquest suport que es troben algunes dones quan arriben a aquest país, aquest nou país, a on es parla una altra llengua.
En aquesta última immigració, situant-nos als anys noranta, un tret distintiu hem d’assenyalar en aquest procés, és l’augment d’immigració femenina de caràcter econòmic. Algunes han vingut pel procés de reagrupament familiar, i d’altres són pioneres en aquest procés d’immigració.
Les dades de població a la nostra ciutat,diuen que d’un total de 124.161 habitants, un 44% són dones, i d’aquestes un 14,9 són immigrades. Dades que es generalitzen a Catalunya. Podem parlar de la feminització de la immigració des del “circuits globals de supervivència” , com de les transformacions en els mercats de treball des de les societats de destinació.
 Voldríem analitzar amb diferents dones,  algunes autòctones des de la visió professional o del voluntariat i, que treballen amb aquestes xarxes i també amb d’altres dones immigrades que pertanyen a aquests col·lectius.  Volem parlar de quin és el paper que juguen aquestes xarxes i quina influència tenen en les dones immigrades, xarxes que a vegades surten d’una manera informal o que l’administració fomenta a través de programes d’acollida. 

Pili G.

Podeu escoltar el programa sencer: