divendres, 15 de maig del 2015

Infuxerrada amb Roser Solé Besteiro


"Per què la necessitat d’una teologia feminista?
No és difícil preguntar-se què és el que no funciona avui, quan la imatge de la dona que tenen els homes d’Església en general no correspon a la realitat. No és difícil el reconeixement del canvi de la situació de les dones en el món, el que realment resulta difícil és admetre la reflexió crítica des de les dones dins de la pròpia pràctica socioeclesial i intel·lectual que intenta buscar el seu lloc en l’Església(s) basat en la justícia i en la seva capacitat d’ocupar el lloc que li correspon al costat dels barons. D’aquí la necessitat d’una teologia feminista que, a partir de la lectura critica dels textos fundacionals, es mou en l’ampli ventall que va des del reconeixement de la dignitat i funcions de les dones en igualtat de condicions que els homes, fins a plantejaments de teologies de caràcter queer, segons necessitat del món d’avui".
Si voleu saber més coses del que ens va dir i explicar aquesta filòsofa i teòloga, cliqueu aqui: