dilluns, 9 de maig del 2011

Avui a les 16.10h, a l'Amb Veu de Dona: "La ciutat amb ulls de dona"

Mirar les ciutats amb ulls de dona, suposa pensar en els espais públics des de la perspectiva de gènere, incorporant als projectes urbans les experiències de les dones.
La invisibilitat de la feina de la dona que tradicionalment s’ha dedicat a treballs derivats de la cura de la llar i de les persones, així com la capacitat biològica de parir, sovint se l’ha exclòs dels rols públics, del treball remunerat, del reconeixement i la visibilitat social.
Sortosament els temps canvien i els homes van assolint alguns dels rols que tradicionalment eren exclusius de les dones.
Incorporar la perspectiva de gènere a l´urbanisme, als espais públics, a la sostenibilitat, a la mobilitat, té que veure amb la capacitat de conèixer , registrar i aportar solucions per millorar les complexes necessitats de la vida quotidiana.
Les experiències de les dones són una font de coneixement. L’observació que implica un coneixement in situ, ens ajuda a relacionar usos,amb els usuaris, amb capacitats, i horaris i pensar la gestió de les ciutats, des de la realitat i no pensar en els espais públics des de situacions genèriques neutres i universals.
Pensar amb les diferents necessitats de les persones que utilitzen els espais públics, és bàsic pel seu bon disseny i ús.
-Tenir en compte els temps lents de les persones grans, relantitzant els semàfors.
-Entendre les xarxes de recorreguts dels vianants, adequant voreres i espais amples
La ubicació d’escoles, i altres serveis, propers als nuclis amb més densitat, faciliten un bon ús,és a dir l’estalvi de recursos energètics
-La ubicació dels bancs com espai de repòs però també com indret per facilitar les relacions entre les persones
Poden ser alguns exemples que cal incorporar en el disseny urbà. Posar en valor el coneixement de l’experiència de les dones com a usuàries de l’espai públic, facilitarà una millor independència dels infants ,… l’autonomia de la gent gran,….. més seguretat, ….la conciliació i la cohesió social
Aprofitem doncs el coneixement que aporta la perspectiva de gènere per millorar els dissenys urbans.