dilluns, 14 de maig de 2012

Dona i salut (tertúlia)A les Dones Reporteres ens agrada aprofundir, debatre temes que siguin d’actualitat. Es per això que avui en la nostra tertúlia del programa “Amb veu de dona” voldríem parlar de la salut de les dones des d’una perspectiva de gènere.


Tenim una ocasió excel•lent, aprofitant que el dia 28 de maig es celebra ”El dia internacional d’acció per la salut de les dones". Aquesta data es va instaurar a Costa Rica l’any 1987, amb l’objectiu de promoure que cada any es dediqui un dia a fer públic l’estat de salut de les dones.

Hi ha diferències en els processos d’emmalaltir i en la mortalitat d’homes i de dones però la majoria de malalties que afecten a les dones no han estat estudiades d’una manera especifica com la dels homes.

L’Enquesta de Salut de Catalunya, és la principal font d’informació per analitzar les desigualtats de salut en la població.

L’estudi de les desigualtats de salut per raons de gènere han aportat coneixement sobre la naturalesa del problema i han posat de relleu que la salut de les persones, a més d’estar relacionada amb les característiques biològiques, és l’expressió de la societat en que viuen, dels hàbits, dels estils de vida, de l’entorn i del lloc que ocupen en l’estructura social.

La salut de les dones es veu afectada per les constants transformacions del seu rol familiar i social. És en la família on, com a transmissora de valors i responsable del manteniment de la salut dels seus membres, ha de tenir cura dels fills i filles i de les persones grans.

La incorporació de la dona al mercat del treball també ha generat una sèrie de repercussions en la seva salut.

Aquestes desigualtats amb la salut , s’ha reconegut com un problema en molts països. Entre els principals eixos de desigualtat, derivats de les diferències entre grups, es troba el gènere.

I és d’aquesta qüestió que voldríem parlar-ne en el programa d’avui amb Montse Prat i Juliana Esquerra, totes dues infermeres i amb les companyes, Dones Reporteres.

Podeu escoltar el programa sencer: