dimecres, 9 de maig de 2012

Dona i Salut

El 28 de maig es celebra  El dia mundial d’acció per la salut de les dones. És per aquest motiu que les Dones Reporteres hem parlat de Salut i Dona en el programa d’aquest dilluns. Les nostres convidades han estat la Dra.Carme Coll, ginecòloga, responsable ASSIRs del Barcelonès Nord i Maresme (ICS) i la Sra. Olga Cuevas, Dra. en bioquimica, experta en nutrició i salut, directora de l'IFP Roger de Llúria de Barcelona.


La salut de les dones s’ha reduït durant anys a la funció reproductiva: embaràs, anticoncepció i planificació familiar.

La seva salut integral en sentit ampli ha sigut el primer problema de gènere obviant les diferències que existeixen entre els dos sexes.

 A partir dels anys vuitanta es comença a utilitzar en la literatura mèdica i de salut pública el concepte de gènere. L'origen ètnic, la situació socio-econòmica, l'orientació sexual, la situació geogràfica i altres factors socials (valors ,poder) donen a les dones i als homes un status diferent dins la societat. Per això el concepte gènere pot canviar d'una societat a l'altra i, també, canvia al llarg de la història.

La pràctica mèdica ha adoptat tradicionalment un enfocament inclusiu que ha limitat la salut de les dones, fonamentalment als seus aspectes físics. Respecte als factors socials i culturals s'ha tendit a la uniformitat entre sexes.  En relació a la salut s'ha considerat que les malalties eren universals. Això ha demostrat que moltes dones hagin estat diagnosticades incorrectament.

Per aconseguir una bona assistència sanitària, és necessari que els professionals siguin conscients de la importància dels rols de gènere i la necessitat d'un canvi social, per fer desaparèixer les barreres de gènere, associades al mal estat de salut.

És necessari entendre que l'anàlisi de gènere no és una cosa de dones, sinó un fet fonamental per la comprensió de la salut. Si no ho fem, les desigualtats continuaran sent un dels factors limitadors de la capacitat de les dones i homes per desenvolupar plenament aquest potencial.  
Lea
Podeu escoltar el programa sencer: