dimarts, 23 d’octubre del 2012

Dret a decidir sobre el propi cos


Dues són les raons que ens porten avui a parlar sobre “El dret a decidir sobre  el propi cos”.

Per una costat, la celebració  fa uns dies del dia internacional de l´avortament i d´altra les propostes que hi ha sobre la taula de fer alguns canvis en  la llei vigent de l´ “Interrupció Voluntària de l´Embaràs” (IVE)

Fem una mica d´història.

Els grans avenços en matèria de planificació familiar es varen fer amb l´entrada dels  ajuntaments democràtics.En aquell moment no es parlava de sexualitat femenina. Aquests temes eren  tabú.Les Associacions de veïns varen exercir un rol important ,pel que fa a la participació en la societat els 70/80  sobretot per la possibilitat de poder expressar idees..Però sobretot cal que assenyalem la valentia de moltes dones, algunes organitzades i d´altres feministes convençudes  que a vegades jungant-se-la ens llançaren al carrer per guanyar llibertat

Hem de destacar el paper tant actiu que feien les vocalies de dones de les diferents associacions .Les lleis del moment penalitzaven l´ús dels anticonceptius i la pràctica de l´avortament.Quantes complicitats “amagades” calien per comprar els anticonceptius i també per avortar de forma clandestina amb el risc  que comportava per la salut de la dona

No voldríem oblidar els col.lectius de dones que feien pedagogia organitzant xerrades per parlar del tema, però sobretot el valor de poder-ne parlar sense por,.. de parlar-ne obertament.

A través d´aquestes actituds de lluita i de diverses mobilitzacions s´aconseguí que l´any 1985  el govern del PSOE, aprovés una llei que plantejava despanalitzar l´avortament en determinats  supòsits. Per a moltes dones poder parlar de sexualitat, no tenia preu.ja que moltes ho patien en silenci

Un nova llei promulgada al 2010, determinà quins són els supòsits per l´interruupció de l´embaràs. Regulant també el paper  dels poders públics

No han passat dos anys de la promulgació d´aquesta llei, i  el govern del PP, té sobre la taula alguna modificació.

Avui dia alguns caps desenvolupen els Programes d´Atenció Salut Sexual i Reproductiva , es tracta amb normalitat temes que com dèiem havien estat tabús no fa pas tants anys.Cal respecte per la decisió presa, i que la dona tingui el dret a decidir sobre el propi cos, que no sigui cap estament ni religiós, ni polític , ni social. Cal el suport sanitari i sobretot el suport psicològic d´acompanyament .Que aquesta decisió sigui presa personalment i amb la parella , amb tota la informació necessària i que no se senti culpabilitzada.

Podeu escoltar el programa sencer a: