dimarts, 10 de febrer del 2015

La importància de l'associacionisme, la necessitat de les persones de crear associacions com ara l'ICD (Institut Català de la Dona) i el CNDC (consell Nacional de dones de Catalunya)Dones Reporteres hem volgut parlar de la necessitat de les persones de crear associacions per treballar per una societat més igualitària entre dones i homes. És per això que hem tingut amb nosaltres a la Ivet Castaño, coordinadora territorial de l'ICD, institució que ja té 25 anys de història.

L'Institut Català de les dones  (ICD), adscrit al Departament de Benestar social i  Família, és l'rganisme de l'Adminstració de la Generalitat encarregat de dinissenyar, impulsar, coordinar i avaluar les polítiques de dones i per a les dones. Aquestes polítiques es recullen i tradueixen en plans interdepartamentals, que són aprovats pel Govern, amb el compromís i el consens de tots els departaments.

El Pla de polítiques de dones és el full de ruta del Govern per a l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones en l'acció política i administrativa, i el document on es manifesta el compromís de tots els departaments de crear o mantenir els dispositius necessaris  per garantir un marc favorable que permeti continuar desenvolupant les actuacions que facin avançar en aquest àmbit.

Funcions de l'ICD:

  • Elaborar i proposar les directrius sobre polítiques de dones.
  • Dissenyar, coordinar i impulsar el Pla de polítiques de dones i fer-ne el seguiment.
  • Dissenyar, executar i avaluar el programes d'actuació del departament en matèria de polítiques de dones, d'acord amb les directrius que s'estableixen al Pla de polítiques de dones.
  • Coordinar i avaluar l'execució dels acords fruit de les relacions entres l'ICD, les entitats i els organismes catalans, l'Estat espanyol i els organismes promotors de la igualtat d'altres comunitats autònomes en règim bilateral o multilateral en els diferents programes  d'igualtat d'oportunitats.
  • Coordinar i supervisar els programes i les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les polítiques de dones i fer-ne el seguiment, d'acord amb les directrius que s'estableixen al Pla de polítiques de dones.
I tot això ens ho va explicar la Ivet Castaño, que va ser entrevistada per la Pili González. Però també la Lea ens va fer la secció "opinions" on va fer interessants reflexions sobre la igualtat; i es va fer una pluja de notícies breus.

Si voleu escoltar aquesta interessant entrevista i totes les veus que van participar en aquest programa, cliqueu aqui: