dijous, 1 de març de 2012

Un nou projecte de les Dones Reporteres

A través de la radio ens coneixem més” és un projecte que les dones reporteres vàrem presentar a finals de l’any passat al Centre promotor de l’Aprenentatge Servei de la Fundació Jaume Bofill. De tots els projectes presentats, el nostre, va ser un dels escollits i a tal fi, ens han donat una subvenció.

Per nosaltres ha suposat una satisfacció i un reconeixement a la feina feta.

Amb aquest projecte ens proposem….(aprenentatges)

1) Adquirir una millor autonomia personal (i també com a grup) en aspectes tècnics de la ràdio, a través de tallers que ens permetin assumir el control tècnic del programa, poder editar talls de veu i construir petites peces radiofòniques i falques promocionals.

2) Adquirir competències expressives i comunicatives a través de la improvisació, del teatre dramatitzat (ràdio-teatre) i de la música com a element radiofònic.

3) Aprofundir en la perspectiva de gènere a través d’espais periòdics de trobada i conversa amb persones expertes en polítiques de gènere, en co-educació, en igualtat de gènere, etc

I proposem... (serveis)

1) Oferir a la ciutat un programa amb continguts i perspectiva de gènere.

Producció i realització del programa de ràdio Amb Veu de Dona, un programa amb perspectiva i contingut de gènere, a Mataró Ràdio 89.3, els dilluns de 16.08 a 17.00h

2) Possibilitar que altres dones experimentin en el mitjà radiofònic.

“La veu de les dones”, tallers de ràdio adreçats, principalment, a dones que formen part de les vocalies o altres grups de dones de la ciutat o que estan vinculades a elles com per exemple les dones que participen als projectes “Dones compartint” i “Totes plegades” (dones nouvingudes).

3) Donar a conèixer a la ciutat els projectes i activitats que duen a terme les dones organitzades dels barris de Mataró.

“Corresponsalies als barris”, donar veu i protagonisme a les dones dels barris, donant cobertura a aquells actes organitzats per les dones de les vocalies.

Falques promocionals” amb perspectiva de gènere, oferir un servei de creació de petites falques per donar a conèixer les activitats i projectes de les dones organitzades.

4) Potenciar i aprofundir en les relacions intergeneracionals i interculturals per afavorir la memòria històrica i el coneixement mutu entre dones de diferents generacions i dones d’orígens diversos.

Històries de dones” entrevistes a dones grans per tal de que puguin explicar les seves trajectòries vitals. Es donaran a conèixer aquestes històries a través del nostre bloc i del nostre programa.

“Conversem amb dones d’arreu” potenciar la producció d’un espai/secció radiofònica per tal de que dones que hagin participat en els tallers de ràdio puguin aprofundir en un coneixement mutu. Per exemple: entrevistes entre elles i tertúlies.

“Expressem a través del ràdio-teatre” dinamitzar i experimentar aquest gènere radiofònic amb grups de dones de les vocalies, ens permetrà fer ràdio des d’un altre registre: treballant les emocions. També ens permetrà introduir temàtiques que ens ajudin a reflexionar sobre qüestions de gènere.

6) Afavorir que es vagi incorporant la perspectiva de gènere -de forma transversal- a Mataró Ràdio.

La perspectiva de gènere: eines per incloure-la en un programa de ràdio” taller adreçat a voluntaris i voluntàries que fan ràdio a Mataró ràdio.

7) Donar a conèixer l’experiència de Dones reporteres a altres grups de dones que estiguin interessades en iniciar una experiència similar (Maresme i altres comarques).

A través de la ràdio, ens coneixem més...

Ens descobrim a nosaltres mateixes...

Descobrim i reivindiquem el valor de ser dona.

Amb la interrelació entre nosaltres

ens fem de mirall de la nostra pròpia història,

de la nostra essència,

d’allò que tenim en comú i

de tot allò que ens uneix.