diumenge, 27 d’octubre del 2019

II Jornades sobre Noves Masculinitats Cooperació i Transferència Social


Les nostres companyes Pilar Zarza i Lea Cornellana en representació de Dones Reporteres, dijous dia 24 d’octubre van assistir a les II jornades sobre Noves Masculinitats Cooperació i Transferència Social.

La jornada l’organitzava La Universitat de Barcelona UB amb col·laboració d’Homes Igualitaris HI.

La professora de l’UB Teresa Requena va obrir l’acte comentant sobre el grup de Recerca “Construïm Noves Masculinitats”.

¿De què parlem quan parlem de privilegis masculins? A càrrec de Paco Abril de HI sociòleg professor de La Universitat de Girona.

Seguidament tallers simultanis.

1ºPrivilegis masculins en l’entorn familiar.
2º Privilegis masculins en les relacions i en la sexualitat.
3ºPrivilegis masculins en la feina i l’espai públic.

Jornada interessant per analitzar privilegis que estan enquistats dins la nostra societat.